menu

aankomst / vertrek

+33(0)2 98 67 02 46

reservering

Juridische mededelingen en persoonlijke gegevens

Verantwoordelijke beheerder van de website:

SARL Camping International Les Mouettes, met een kapitaal van € 680.000, met als hoofdkantoor:
Camping Les Mouettes
50 Route de la Grande Grêve
29 660 Carantec
Frankrijk
SIRET-nummer: 387 746 977 00017
Handelsregister: Brest
Code APE-code: 5530 Z
BTW-identificatienummer: FR 65 38 77 46 977
Tel. : +33 (0)2 98 67 02 46
URL: http://www.les-mouettes.com/
Hoofdredactrice: Mevrouw Stéphanie Pinçon

Ontwerp en realisatie:

Interaview Production
82, avenue du Général Patton, 49 000 Angers
URL: http://www.interaview.com

Webhosting:

De onderneming Gandi SAS, met een maatschappelijk kapitaal van 800.000 euro, ingeschreven in het handelsregister van Parijs, onder nummer 423 093 456, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 63-65 Boulevard Masséna – 75013 Parijs, Frankrijk, telefoonnummer +33 (0)1 70 37 76 61, verzorgt de webhosting voor http://www.les-mouettes.com/.

Foto’s en filmpjes

Foto’s en filmpjes Les Mouettes :
– Camping Les Mouettes
– Interaview Production
– Hervé Ronné
– Imagera

Foto’s van de omgevingen:
– Hervé Ronné
– Michel Acquitter
– Dominique Narbeburu
– Art-Men
– Watersportcentrum in Carantec
– Toeristenbureau Baie de Morlaix – Monts d’Arrée
– Océanopolis
– Reginonaal comité voor toerisme Bretagne
– Pierre Torset
– Emmanuel Berthier
– Alexandre Lamoureux
– Jacqueline Piriou
– Yannick Le Gal
– Ronan Gladu
– Simon Bourcier

Privacybeleid

PERSOONLIJKE GEGEVENS EN COOKIES

Camping Les Mouettes ***** houdt rekening met de zorgen van gebruikers over de vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie en persoonlijke gegevens.

Camping Les Mouettes ***** voldoet aan de verplichtingen van de CNIL (“Nationale Commissie Informatica en Vrijheid”).

Als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, op grond van de wet ‘Computergegevens en Vrijheid’ van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995 (hierna “Wet ‘computergegevens en vrijheid’) kan Camping Les Mouettes *****
persoonlijke gegevens (namen, voornamen, adresgegevens, enz.) of niet-nominatieve gegevens verzamelen (voorkeuren, informatie over favoriete onderdelen, enz.) wanneer de gebruiker de website bezoekt (hierna de “Site”) om de gebruiker te kunnen identificeren,
hem gepersonaliseerde diensten aan te bieden of om de Site te verbeteren door gebruikerservaringen te verwerken.

1 – DE ONTVANGER VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS

Camping Les Mouettes ***** is de ontvanger van de gegevens.

In elk geval stuurt Camping Les Mouettes ***** persoonlijke gegevens van gebruikers alleen naar een derde partij wanneer:

 • de gebruiker voorafgaand toestemming heeft gegeven voor het delen van deze informatie,
 • Camping Les Mouettes ***** deze informatie met derden moet delen om de verwachte service aan te kunnen bieden, zoals het aanpassen van onze aanbiedingen en onze diensten, met respect voor de wetgeving, met de bedrijven van veilige betaling en met de transportpartners
  van de keten Yelloh! Village, zoals Cartrawler en Bravofly.
 • Camping Les Mouettes ***** aanbiedingen van partners aan de gebruiker wenst te sturen,
 • Camping Les Mouettes ***** door een gerechtelijke autoriteit of een andere administratieve autoriteit wordt verzocht om de informatie te delen.

Camping Les Mouettes ***** kan ook persoonlijke gegevens van gebruikers aan derde partijen doorgeven in het kader van statistische studies over het gebruik van de Site en met het oog om de Site te optimaliseren. Voor dit gebruik blijven de persoonlijke gegevens
van gebruikers anoniem.

2 – DOELEN VAN HET INZAMELEN VAN GEGEVENS

Via de Site verzamelt Camping Les Mouettes ***** gegevens over de gebruiker die strikt noodzakelijk zijn voor de volgende doeleinden:

 • Een reservering beheren en bevestigen: de betaling innen, uw reservering bevestigen en u via sms of e-mail informatie verstrekken over uw verblijf.
 • Communiceren over de actualiteit van Camping Les Mouettes ***** en onze nieuwigheden, maar ook om u gepersonaliseerde aanbiedingen en diensten voor te stellen.
 • Studies, technische tests verrichten om onze website te optimaliseren, onze tools en diensten te verbeteren en u een steeds optimalere surfervaring te bieden.
 • Uw vragen en klachten beantwoorden en voldoen aan uw verwachtingen, wanneer u ons contactformulier of onze chatdienst gebruikt, de opvolging ervan verzekeren en de klantendienst verbeteren.
 • Uw mening vragen over een verblijf via onze tevredenheidsvragenlijst maar ook om statistische studies te verrichten.
 • Uw deelname aan wedstrijden op verschillende media (Facebook, Instagram, …) in de loop van het hele jaar registreren en beheren en u uw prijs bezorgen.
 • Uw traject analyseren en een profiel opstellen om inzicht te krijgen in uw voorkeuren, hierop te anticiperen en ze te beoordelen, en u zo aanbiedingen te doen die afgestemd zijn op uw verwachtingen. In het kader van deze verwerking kunnen uw persoonsgegevens
  doorgegeven worden aan onze technische dienstverleners. Voor deze analyses zal vooraf uw toestemming gevraagd worden.
 • De wet naleven en ingaan op mogelijke vragen van gerechtelijke instanties, zorgen voor de naleving van de algemene verkoopvoorwaarden, de autoriteiten verwittigen in geval van handelingen die in strijd zijn met de wet en onze rechten beschermen indien
  wij nadeel of schade zouden lijden.

Gebruikersgegevens die kunnen worden verzameld door Camping Les Mouettes ***** zijn als volgt:

 • Uw gegevens: naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, persoonlijk adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummer, mobiel telefoonnummer, identiteitskaartnummer, nummerplaat
 • Gegevens over uw reisgenoten: naam, voornaam, geboortedatum en -plaats, waarbij u zich ertoe verbindt vooraf toestemming te verkrijgen om deze gegevens te verstrekken.
 • De elementen die verbonden zijn aan de klantaccount: wachtwoord, historiek van de verblijven, favorieten, reisvoorkeuren (datum van verblijf, gereserveerde camping en accommodatie, verblijfdsduur)
 • Commerciële informatie: abonnement op de nieuwsbrief, commerciële push-sms’en, ontvangst van partneraanbiedingen
 • Informatie over de betaling (wijze van betaling, betaald bedrag)
 • De communicatie met ons via de post, e-mail, de chatdienst, telefoonoproepen of op de sociale media, antwoorden op de tevredenheidsvragenlijsten
 • Informatie over uw gebruik van onze website en/of mobiele app
 • Informatie over uw kandidaturen op onze vacaturesite (cv, sollicitatiebrief, foto)

Camping Les Mouettes ***** verplicht zich ertoe om alle persoonlijke informatie die hem door de gebruiker is toevertrouwd in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Computergegevens en Vrijheid te behandelen en te bewaren, alleen om de gebruiker op de hoogte
te houden van het nieuws van Camping Les Mouettes ***** en om deze te laten profiteren van aanbiedingen van goederen en diensten die verband houden met de activiteit van Camping Les Mouettes *****.

3 – VEILIGHEID EN HET BEWAREN VAN GEGEVENS

De gegevens worden bewaard gedurende een periode die niet langer is dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld:

voor het beheer van het abonnement op de nieuwsbrief worden de gegevens bewaard zolang het abonnement geldig is en alle gegevens worden binnen 2 maanden na de opzegging van het abonnement van een gebruiker verwijderd;

De persoonsgegevens met betrekking tot uw reserveringen worden echter langer bijgehouden, zodat wij aan wettelijke verplichtingen kunnen voldoen (zoals fiscale reglementering, verkoopreglementering en voor garantiedoeleinden).

De andere gegevens worden gedurende 2 jaar bewaard.

Camping Les Mouettes ***** heeft er alles aan gedaan om alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de verwerkte persoonlijke gegevens te waarborgen en te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of vernietigd
of dat onbevoegde derden er toegang toe hebben.

Om uw gegevens te beschermen, werd een strikte beveiligingsprocedure ingevoerd. De gebruikte gegevens worden versleuteld en beschermd aan de hand van het SSL-protocol (Secure Socket Layer) om ze te beheren en in alle veiligheid via een beveiligde verbinding
over een specifiek netwerk te versturen.

Uw persoonsgegevens worden in Europa opgeslagen en in bepaalde gevallen doorgegeven aan derden die in landen buiten de EER gevestigd zijn, maar die ditzelfde vertrouwelijkheidsbeleid naleven in overeenstemming met de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.
Wij vragen hen om bij de verwerking van uw gegevens dezelfde zorgvuldigheid aan de dag te leggen als Camping Les Mouettes ***** en zich te houden aan de AVG.

Maar Camping Les Mouettes ***** heeft geen controle over alle risico’s die gepaard gaan met het functioneren van het internet en vestigt de aandacht van gebruikers op het bestaan van mogelijke risico’s die zijn verbonden aan het gebruik en de werking van het
Internet.

De functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van Yelloh! Village, waarvan Camping Les Mouettes ***** lid is, zorgt voor de naleving van ons privacybeleid. U kunt contact met hem opnemen in geval van een klacht op het adres dpo@yellohvillage.com.

4 – RECHTEN VAN GEBRUIKERS

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat in overeenstemming met de Wet Computergegevens en Vrijheid hij er het recht op heeft zijn persoonlijke gegevens op elk gewenst moment in te zien, bij te werken, te corrigeren en te verwijderen, door daartoe
via internet naar het volgende e-mailadres een verzoek te sturen (waarbij de aard van zijn verzoek duidelijk wordt aangegeven):

contact@les-mouettes.com

Of per brief naar het volgende adres


Camping Les Mouettes *****
50 route de la Grande Grève
29660 Carantec – France

Camping Les Mouettes ***** verplicht zich ertoe een dergelijk verzoek binnen zeven werkdagen te verwerken.

De gebruiker wordt geïnformeerd dat hij, in overeenstemming met de Wet Computergegevens en Vrijheid, op elk moment het recht heeft om er niet mee akkoord te gaan dat vanwege legitieme redenen zijn persoonlijke gegevens worden verwerkt.

5 – COOKIES, GEGEVENS OVER HET BEZOEK EN DE LOCATIE

Bij het bezoeken van de Site en na de acceptatie van het verder bezoeken van de Site door de gebruiker, kan een cookie gedurende maximaal 13 maanden in het geheugen of op de harde schijf van de gebruiker worden geïnstalleerd en opgeslagen, om de navigatie
te vergemakkelijken. Een cookie maakt de identificatie van de gebruiker niet mogelijk, maar is een element dat wordt gebruikt om informatie over de navigatie op de Site vast te leggen (bezochte pagina’s, datum en tijdstip van het bezoek, enz.)

De opgeslagen cookies maken het mogelijk:

 • om het bezoek van de Site te vergemakkelijken, om de interesse en de ergonomie van de geraadpleegde diensten op de Site te verbeteren, en om de presentatie van de Site aan te passen;
 • om de informatie over een formulier dat de gebruiker op de Site heeft ingevuld op te slaan (registratie of toegang tot het account) of informatie over de door de gebruiker gekozen producten op de Site (inhoud van een winkelwagentje, enz.);
 • om het aantal bezoekers van op de Site te tellen en daarmee statistieken te genereren.

Elke gebruiker kan het opslaan van cookies weigeren door de parameters van zijn internetbrowser aan te passen. Door deze handeling worden echter alle cookies verwijderd die door de browser worden gebruikt, inclusief cookies van andere websites, wat kan
leiden tot het wijzigen of verlies van bepaalde instellingen of informatie. Het verwijderen van cookies kan het bezoek aan de Site wijzigen of zelfs bemoeilijken.

Voor het beheer van cookies en gebruikersvoorkeuren is de configuratie van elke Internetbrowser anders. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waardoor de gebruiker weet hoe hij zijn wensen voor cookies kan wijzigen.

Uitschakelen Cookies als u online bent:

Categorieën van de CookiesWijze van uitschakeling
Analytische en prestatiecookiesGoogle Analytics
Cookies voor sociale mediaFacebook
Instagram
Twitter
YouTube

Gebruik van online platforms voor het beheer van advertentiecookies:

Bezoek de website Youronlinechoices van digitale reclamemakers die zijn gegroepeerd binnen de Europese vereniging EDAA (European Digital
Advertising Alliance)), om cookies van reclamemakers die lid zijn van deze vereniging te weigeren of te accepteren.

Houd er rekening mee dat het verwijderen van cookies het bezoek aan de Site waarschijnlijk wijzigt of bemoeilijkt.

Veiligheid en privacy op het netwerk

Berichten die u ons via het internet doet toekomen kunnen worden onderschept. Tot ze ons bereiken kan hun vertrouwelijkheid niet worden gegarandeerd. Zorg ervoor dat u niet onnodig persoonlijke, vertrouwelijke of gevoelige informatie of informatie afkomstig van van derden vrijgeeft. Bovendien kan de vermelding van de herkomst van de e-mails die we ontvangen vals zijn. Als u ons dergelijke informatie wilt verstrekken, verzoeken wij u daarom dringend gebruik te maken van een postdienst. Bijgevolg zal niet worden ingegaan op klachten, opmerkingen of verzoeken om advies die over het internet worden verzonden. Gelieve uw verzoeken uitsluitend per post te versturen. Neem voor meer informatie over de te volgen procedures of over in behandeling zijnde dossiers schriftelijk contact op met CAMPING INTERNATIONAL LES MOUETTES.

Auteursrechten

Gebruik van informatie op de website en auteursrechten

Elk gebruik van een document dat afkomstig is van de website van CAMPING INTERNATIONAL LES MOUETTES is uitsluitend toegestaan voor informatieve privédoeleinden. Elk gebruik voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Het bedrijf CAMPING INTERNATIONAL LES MOUETTES streeft ernaar om naar beste vermogen zorg te dragen voor de juistheid en actualisering van de via deze website verspreide informatie, waarbij het zich het recht voorbehoudt om de inhoud te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren. De bezoeker is tevens gewaarschuwd, dat het zijn of haar verantwoordelijkheid is om de informatie op een andere manier te verifiëren, onder andere door contact op te nemen met het bedrijf. Bijgevolg stelt CAMPING INTERNATIONAL LES MOUETTES zich in geen geval aansprakelijk: voor onnauwkeurigheden, onjuistheden of onvolledigheden met betrekking tot op de website beschikbaar gestelde informatie; voor schade die het gevolg is van een frauduleuze inbreuk door een derde partij, die leidt tot een wijziging van de op de website beschikbaar gestelde informatie; en meer in het algemeen voor welke directe of indirecte schade dan ook, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen daarvan, tengevolge van de toegang tot de website of de onmogelijkheid toegang te verkrijgen door eender welk persoon, noch voor het gebruik van de website en/of het vertrouwen dat wordt gesteld in direct of indirect van de website afkomstige informatie. Bovendien, tenzij anders vermeld, rusten op de documenten die op de website worden getoond en op elk van de elementen die voor deze website worden gecreëerd intellectuele eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan CAMPING INTERNATIONAL LES MOUETTES of haar leveranciers, die geen enkele licentie of recht verlenen dan die om de website te raadplegen. Het kopiëren van welk op de website gepubliceerd document dan ook is alleen toegestaan voor exclusieve informatiedoeleinden en voor persoonlijk privégebruik, terwijl elke reproductie en elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden uitdrukkelijk verboden is. Alle op deze website vermelde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke bedrijven. Alle op de pagina’s van deze website weergegeven producten, logo’s en afbeeldingen zijn eigendom van hun respectievelijke merken. Foto’s van producten zijn niet contractueel.

Technische informatie

Deze website is 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk, behalve in geval van overmacht, computerstoringen, problemen in verband met de structuur van communicatienetwerken of technische problemen. Om onderhoudstechnische redenen kunnen wij de toegang tot de website te allen tijde onderbreken.

Toepassing van de Franse wet

Het niet naleven van deze bepalingen stelt de overtreder bloot aan vervolging en strafrechtelijke sancties. Dit document is onderhevig aan en wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met het Franse recht en valt onder de exclusieve jurisdictie van de Franse rechtbanken. Indien enige bepaling van deze tekst ongeldig, nietig of zonder rechtsgevolgen mocht blijken te zijn, blijven alle overige bepalingen van toepassing.